Surah Az- Zukhruf Ayat 31-32
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

31- Kata mereka itu; Kenapa Al-Quran tidak diturunkan atas diri seorang pembesar dari kedua negeri ini?
 
32- Apakah mereka yang berhak membahagi-membahagi rahmat Tuhan engkau? Kamilah yang berhak membahagi-bahagi penghidupan mereka di antara sesamanya. Kami lebih sebahagian manusia beberapa darjat dari lainnya, tetapi rahmat Tuhan engkau lebih baik daripada segala apa yang telah dihimpunkan mereka.
 
* Al-Walid mengeluarkan reaksi mengatakan; Apakah Muhammad saja yang menerima wahyu, kenapa saya ditinggalkan? Padahal saya seorang pembesar dan penghulu Quraisy. Kenapa ditinggalkan Abu Mas'ud Amru b. Umair AS-Saqafi penghulu orang Saqif? Kenapa kami ditinggalkan, padahal kamilah penghulu dua negeri (Mekah dan Saqif)?

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong