Surah Al- Furqan Ayat 27-29
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

27- Pada suata hari orang yang zaliam itu akan menggigit kedua tangannya, seraya berkata; Kiranya aku turut mengambil jalan mengadakan habungan dengan Rasul itu......
 
28- Celaka aku! kerana aku telah mengambil si anu menjadi teman yang rapat
 
29- Demi sesungguhnya, ia telah menyesatkan aka daripada pengajaran Tuhan setelah pengajaran itu datang kepadaku, memang syaitan itu amat keras bekerja mencelakakan manusia.
 
* Ubai b. Khalaf dan Uqbah ini menentang Rasul sesudah beliau keluar dari pemulauan denagan cara lain. Iaitu tatkala Utbah pada suatu hari duduk mendengarkan pembicaraan Rasul di tempat yang terbuka dala Masjidilharam. Walaupun ia belum mengambil satu tindakan yang positif menyebelah kepada agama Islam, akan tetapi berita itu segera juga sampai kepada Ubai, seorang kapitalis orang Quraisy yang terkemuka sekali menentang Islam, sebagaimana yang telah berkali-kali diberitakan dalam tempat yang lain. Sebaik mendengar peristiwa tersebut, Ubai terus mendatangi Utbah, tanyanya; Saya dengar engkau telah turut duduk mendengarkan Muhammad. Muka saya haram bagi muka engkau- sambil bersumpah keras- jika sekali lagi engkau duduk dan mendengarkannya, atau engkau tidak meludahi mukanya. Uqbah telah melakukan apa yang diminta Ubai. Kerana itu Allah menurunkan ayat ini.

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong