Surah Al- Anfal Ayat 67-69

Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

67- Tiada patut bagi seorang  Nabi bahwa ada baginya beberapa orang tawanan sebelum melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda dunia, sedang Allah menghendaki akhirat. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
 
68- Jika tiadalah kitab daripada Allah yang terdahulu, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar, kerana tebusan yang kamu ambil itu.
 
69- Makanlah di antara harta rampasan yang halal dan baik dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Pengampun Dan Penyayang.
 
* Suatu hari dalam Perang Badar, pasukan muslim mendapat tawanan. Nabi s.a.w menangis kerana tebusan yang dipungut dari para tawanan
terasa lebih murah dari kayu yang ada di tangannya. Kerana itu Allah menghalalkan harta rampasan.

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong