An- Nur : 11- 20
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

11- Sesungguhnya orng-orang yang mengadakan bohong ( terhadap Aishah ) ialah sekumpulan di antara kamu. Janganlah kamu mengira, bahwa itu kejahatan bagimu, bahkan kebaikan bagimu. Tiap-tiap orang di antara mereka menanggung dosa yang diperbuatnya. Orang yang membuat dosa yang besar antara mereka, untuknya siksa yang besar pula
 
12- Ketika kamu mendengar khabar itu, mengapa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, yidak menyangka baik terhadap saudara mereka dan berkata; Ini adalah bohong yang nyata.
 
13- Mengapa mereka tidak mendatangkan empat orng saksi untuk tuduhannya itu. Jika mereka tiada mendatangkan saksi-saksi adalah mereka orang yang dusta di sisi Allah.
 
14- Kalaulah tiada kurnia Allah kepadamu dan rahmatNya di dunia dan akhirat , nescaya kamu ditimpa azab yang besar, kerana pembicaraan kamu itu
 
15- Ketika kamu menceritakan dengan lidahmu dan kamu katakan dengan mulutmu sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang kebenarannya dan kamu kira hal itu tidak berdosa, padahal di sisi Allah ( dosa ) besar
 
16- Mengapa tidak kamu katakan, ketika kamu mendengarnya ; Bahwa kita tidak sepatutnya bercakap-cakap tentang hal ini. Maha Suci Engkau ( Allah ). Inilah kebohongan yang besar
 
17- Allah memberi pengajaran kepadamu, supaya kamu jangan kembali kepada yang seumpama itu selama-lamanya jika kamu beriman
 
18- Allah menerangkan kepadamu beberapa keterangan. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
 
19- Sesungguhnya orang-orang yang suka menyiarkan kejahatan kepada orang-orang yang beriman, untuk mereka itu siksa yang pedih di dunia dan akhirat. Allah mengetahui dan kamu tiada mengetahuinya
 
20- Kalau tiadalah kurnia Allah kepadamu dan rahmatNya ( kamu mendapat kesusahan dengan segera ). SEsungguhnya Allah Penyantun, lagi Penyayang.
 
* Aishah, isteri Rasulullah telah difitnah melakukan kesumbangan. Kerana itu Rasulullah dan beberapa orang seakan-akan mempercayainya.

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong