Al- Fath : 10
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu, sesungguhnya mereka itu berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barangsiapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
 
* Untuk Perjanjian Hudaibiah, Rasulullah memilih Usman sebagai wakil utusan orang-orang Quraisy memandangkan kedudukannya di kalanga Bani Umayyah dan di kalangan Quraisy umumnya, dan memandangkan kelembutan perangai dan kehalusan budi- bahasanya serta kecekapan carannya dalam bertugas. Apabila Usman dianiaya orang-orang Quraisy, para sahabat mengangkat Baiat kepada Rasulullah untuk berjihad selamatkan Usman.

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong