Seksa Neraka Untuk Abu Thalib

Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

DARI ABBAS B. ABU MUTALLIB ,BERKATA, SAYA BERTANYA : wahai rasulullah ,APAKAH ANDA BISA MEMBERIKAN MENAFAAT  KEPADA ABU TALIB ,SEBAB SESUNGGUHNYA DIA ITU TERKENA MARAH ORANG2 KAFIR MENURUT ANDA? (ABU TALIB BERI BANTUAN DAN PERLINDUNGAN KPD. NABI) .BELIAU MENJAWAB , YA, DIA BERADA PADA AIR YANG SEDIKIT DALAM API NERAKA, KALAULAH TIADA SYAFAATKU ,MAKA TENTULAH DIA BERADA DLM NERAKA PALING BAWAH'.
                                       (HADIS R'YAT MUSLIM)
 
Dalam hadis yang lain berbunyi,dari Abu Said ;Rasulullah bersabda:Mudah-mudahan syafaatku memberi manfaat kepadanya pada hari kiamat , maka dia berada di permukaan air dari api neraka, sehingga kedua mata kakinya, tetapi bisa mendidihkan sampai otaknya.
 
Dalam satu hadis lagi berbunyi, Siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah terhadap Abu Talib, dia berkasut dengan dua kasut dari neraka, tetapi panasnya bisa sampai mendidihkan otaknya.
 
Abu Talib dimasukkan ke dalam neraka kerana mensyirikkan Allah.Walaupun pengorbanannya yang sangat besar kepada Raslullah , namun apabila ia mensyirikkan Allah kebaikkannya itu sia-sia di akhirat.Dia di masukkan ke dalam neraka serta kekal di dalamnya.Allah telah menurunkan satu ayat megenai Abu Talib. Sesungguhnya engkau wahaiMuhammad) tidak berkuasa memberikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, (supaya  menerima Islam )
tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa dikehendakinya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk(hidayah).
                                   (Al-Qasas:56)
 
Lagi satu harus diingat,bahawa Allah melarang seseorang memohonkan ampun untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah ,tetapi jika memohonkan kepada  Allah memberikan mereka petunjuk kepada Islam di bolehkan ,malah dituntut.Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi;Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik , walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.
                         
DARI ABBAS B. ABU MUTALLIB ,BERKATA, SAYA BERTANYA : wahai rasulullah ,APAKAH ANDA BISA MEMBERIKAN MENAFAAT  KEPADA ABU TALIB ,SEBAB SESUNGGUHNYA DIA ITU TERKENA MARAH ORANG2 KAFIR MENURUT ANDA? (ABU TALIB BERI BANTUAN DAN PERLINDUNGAN KPD. NABI) .BELIAU MENJAWAB , YA, DIA BERADA PADA AIR YANG SEDIKIT DALAM API NERAKA, KALAULAH TIADA SYAFAATKU ,MAKA TENTULAH DIA BERADA DLM NERAKA PALING BAWAH'.
                                  (HADIS R'YAT MUSLIM)
 
Dalam hadis yang lain berbunyi,dari Abu Said ;Rasulullah bersabda:Mudah-mudahan syafaatku memberi manfaat kepadanya pada hari kiamat , maka dia berada di permukaan air dari api neraka, sehingga kedua mata kakinya, tetapi bisa mendidihkan sampai  otaknya.
 
Dalam satu hadis lagi berbunyi, Siksaan penghuni neraka yang paling ringan adalah terhadap Abu Talib, dia berkasut dengan dua kasut dari neraka, tetapi panasnya bisa sampai mendidihkan otaknya.
 
Abu Talib dimasukkan ke dalam neraka kerana mensyirikkan Allah.Walaupun pengorbanannya yang sangat besar kepada Raslullah , namun apabila ia mensyirikkan Allah kebaikkannya itu sia-sia di akhirat.Dia di masukkan ke dalam neraka serta kekal di dalamnya.Allah telah menurunkan satu ayat megenai Abu Talib. Sesungguhnya engkau wahaiMuhammad) tidak berkuasa memberikan petunjukkepada
 
 sesiapa yang engkau kasihi, (supaya  menerima Islam)
tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa dikehendakinya, dan Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat petunjuk (hidayah).
                                    (Al-Qasas:56)
                
Lagi satu harus diingat,bahawa Allah melarang seseorang memohonkan ampun untuk orang-orang yang mensyirikkan Allah ,tetapi jika memohonkan kepada  Allah memberikan mereka petunjuk kepada Islam di bolehkan ,malah dituntut.Ini berdasarkan firman Allah yang berbunyi;Tidaklah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik , walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya sesudah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam.
                                                                       (At-Taubah:113)

hakcipta terpelihara jadong