Surah Al- Baqarah Ayat 208
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Agama Islam (dengan mematuhi ) hukum- hakamnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang lagi nyata.
 
* Dalam riwayat Ibnu Abbas, disebutkan bahwa ayat tersebut turun kepada Abdullah b. Salam dan para sahabat, iaitu ketika mereka telah beriman dengan Nabi Muhammad dan beriman kepada syariatnya tetapi dalam masa yang sama masih mengamalkan syariat musa. Mereka masih tetap mengagungkan hari Sabtu dan tidak mahu memakan daging unta serta minum susunya sedangkan mereka telah memeluk IslamMaka kaum muslimin membantah perbuatan mereka. Kaum muslimin berkata; Sesungguhnya kami merasa kuat dengan memakan unta dan minum susunya. Mereka menjawab; Sesungguhnya kitab Taurat itu adalah kitab Allah, maka biarkanlah kami mengamalkan isi kitab itu.

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong