Al- Munafiqqun : 1
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

Apabila datang kepada engkau orang-orang munafiq, mereka berkata; Kami menjadi saksi ( mengakui ) bahwa engkau sungguh Rasul Allah. Allah mengetahui, bahwa engkau RasulNya dan  Allah menjadi saksi ( mengetahui ) pula bahwa mereka orang-orang munafiq itu dusta.
 
* Dari Zaid b. Arqam : Katanya ; Kami berpergian bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan, di mana rombongan kami ditimpa kesulitan ( kelaparan ). Berkata Abdullah b. Ubai kepada kawan- kawannya ; Jangan dibantu orang-orang yang setia kepada Rasul agar mereka lari daripadanya. Tambahnya lagi, jika kita kembali ke Madinah, orang yang kuat akan mengusir kepada yang lemah. Zaid melapur kepada Rasul akan hal itu. Beliau mengutus orang memeriksa hal itu. Abdullah telah bersumpah ; katanya Zaid telah menipu Rasul. Zaid dapat kesulitan kerana pengakuan Abdullah b. Ubai. Akhirnya turun wahyu di atas.

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong