An- Nur : 22
Home | About Me | Favorite Links | Contact Me | Family Photo Album | My Pets | Photos | Renungan Dan Pengalaman | corat carit | Sajak | Tafsir Mimpi | Blank page | Rampai Iklan | PUISI

Sebarang Dari Sebarang

Janganlah bersumpah orang-orang yang mempunyai kelebihan ( kemampuan ) di antaramu, bahwa mereka tiada memberikan kekayaan iyu kepada karib kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang yang hijrahdi jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan merelakan . Tiadakah kamu suka , bahwa Allah mengampuni dosamu?
 
* Mistah, keluarga terdekat ABU bakar, telah memberitahu Aishah tentang orang ramai yang sedang membicarakan fitnah ke atas dirinya. Kerana itu Abu Bakar bersumpah tidak akan menanggung lagi kos penghidupannya yang selama ini dilakukannya.  

Enter content here

Enter supporting content here

hakcipta terpelihara jadong